Pri každej otázke vyberte jednu z piatich možných odpovedí, potom kliknite na "vyhodnotiť".

Koľko máte rokov?
1.
Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov mali po vymočení pocit nevyprázdneného mechúra?
2.
Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov museli znovu močiť skôr ako o 2 hodiny po predchádzajúcom vymočení?
3.
Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov pozorovali, že sa močenie niekoľkokrát prerušilo a znova začalo?
4.
Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov močenie oddialili len s ťažkosťami?
5.
Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov mali slabý prúd moču?
6.
Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov museli tlačiť, aby ste začali močiť?
7.
Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov museli v noci pre potrebu močenia vstávať? (priemerne za noc)
triangle triangle